Nerecomandat

Acest blog nu este recomandat minorilor, tinerilor sub 25 de ani ( în mod special celor care prezintă o anumita înrudire de sânge cu mine), profeților, falșilor profeți, pudibonzilor, iluminaților, xenofobilor, misoginilor,feministelor, insensibililor, perfecționiștilor, cautătorilor de noduri in papură, maneliștilor, scorțoșilor, voyeriștilor, supărăcioșilor, celor snobi, celor slabi de inima ( daca totuși citesc, sa aiba la îndemână nitroglicerină pentru anumite urgențe) , criticilor, necriticilor, nemulțumiților, frustraților, cocalarilor, pițipoancelor și altor categorii înrudite cu cele menționate mai sus. In caz ca cei menționați , totusi se rătăcesc in zonă, nu-mi asum răspunderea pentru nici un fel de neplăceri provocate de lecturarea celor ce urmează sa le scriu. Amin

marți, 9 iulie 2013

Inteligența spirituala partea V.


                          Din cartea lui Francesc Torralba, Inteligența spirituală

Voi trece azi în revistă ultimele trei puteri ale inteligenţei spirituale. În această postare voi scrie doar despre două, urmând să fac o postare separat despre umor şi ironie.
Elaborarea idealurilor de viaţa – idealurile nu sunt ideile. Ele reprezintă expresia concretă a ceea ce omul doreşte să devină, a ceea ce îşi propune să obţină prin efort, perseverenţă şi sacrificiu. Inteligenţa spirituală oferă puterea de a făuri idealuri.. Omului nu îi este de ajuns să doarmă, să bea şi să mănânce; năzuieşte să realizeze idealuri, să facă din viaţa lui ceva frumos şi demn.
Idealurile sunt mici verigi de legătură în procesul de construire a sensului. Elaborarea lor necesită autocunoaştere adecvată, dar şi voinţa de sens. Fiecare etapă a vieţii îşi are propria mulţime de idealuri. Acestea generează mişcare, cere efort, necesită o muncă al cărei scop este transformarea lui în realitate. Odată ce un ideal a fost realizat, fiinţa umană proiectează noi idealuri de viaţă, făcând acest lucru la infinit. Fiinţa umană are nevoie să găsească un motiv pentru care să trăiască, să lupte, să-şi dăruiască puterile şi energia.
Cea mai cumplită dramă pe care o fiinţă umană o poate suferi este lipsa oricărui fel de idealuri, lipsa dorinţei de ceva; să nu năzuieşti la nimic, să te limitezi la a supravieţui şi a petrece timp degeaba, toate acestea transformă viaţa într-o reprezentare rudimentară, ce pierde orice dimensiune epică şi prin urmare orice sens.
Joan Maragall exprimă în mod lucid această capacitate de depăşire: A trăi acest impuls de a exista, căci în ceea ce există îşi găseşte rezolvarea efortul de a fi şi mai mult. Acolo unde încetează acel impuls sau se termină acest efort, acolo încetează fiinţa umană, deşi continuă aparenţa din automatism. Fiindcă efortul de viaţă îşi crează propriul ritm, iar acesta, când nu mai întâlneşte obstacolul care l-a ajustat, sau când încetează impulsul şi efortul care l-au creat pentru a-l învinge, persistă în mod automat şi deja fără suflet, oferindu-ne aparenţa vieţii şi făcându-ne să luăm drept vii lucrurile care în realitate au murit de mult.
Capacitatea de a o lua de la capăt – inteligenţa spirituală este rădăcina vieţii spirituale, dar spiritualitatea nu este religiozitatea. Viaţă spirituală reprezintă căutare, nelinişte, dorinţa de sens, drum spre necunoscut, autotranscendenta. În măsura în care fiinţa umană îşi pune întrebări referitoare la eternitate, la infinit, pregăteşte religiozitatea, dar e posibil ca religiozitatea să nu se manifeste în viaţa unei persoane.
Religiozitatea exprimă capacitatea de a o lua de la capăt care o are fiinţa umană, de a se uni cu o Fiinţă pe care o recunoaşte ca fiind diferită de ea şi cu care stabileşte o formă de comunicare. A o lua de la capăt reprezintă legătura, comunicare, recunoaştere a alterităţii. Religiozitatea nu este confesionalitatea, deoarece aceasta din urmă constă în identificarea liberă cu o credinţă religioasă şi include sentimentul de apartenenţa la o comunitate de credincioşi. Religiozitatea este cultivarea legăturii, dar nu include această identificare.
Spiritualitatea nu cere, în mod necesar legarea din nou cu o Fiinţă superioară, dar nici nu o exclude. Când fiinţa umană îşi pune întrebări despre sensul existenţei sale, se distanţează de lume şi de ea însăşi, se poate simţi susţinută de o Fiinţă care o transcende. Când trăieşti experienţa de a fi susţinută, raportată la ceva superior ei, traieste experienţa religioasă.
A fi spiritual înseamnă a pune în discuţie, cu entuziasm, sensul vieţii şi a fi deschis la răspunsuri care ne pot înfiora. Orice om care gândeşte că viaţa este un lucru serios este un om în mod intim religios - spune Jose Ortega y Gasset.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu